ORTOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA inak

Človek nemusí prísť k ortopédovi až keď má bolesti alebo zdravotné ťažkosti. Môže prísť skôr, aby svojim možným budúcim problémom v pohybovom aparáte predchádzal.

Ako ortopéd a tréner sa snažím pozerať na ľudské telo z iného uhlu. Pre mňa je najdôležitejšia komplexnosť. Veľmi dôležité je odhaliť chybné vrodené predispozície, analyzovať pohybové stereotypy, svalovú funkčnosť a dysbalanciu.

Pri prvej návšteve s Vami lekár preberie Vaše zdravotné ťažkosti a ich históriu, či ste mali úraz alebo iné ochorenia, Vaše športové aktivity a životný štýl, prípadne pracovné návyky. Nasledovať bude celkové vyšetrenie pohybového aparátu a doporučené ďalšie terapie. Základné vyšetrenie trvá 30 minút.

Diagnostika Vigeo Bojnice

  • posturálna diagnostika - lineárne meranie vzdialenosti posunov v stoji (posture screen)
  • spinálna myš (spinal mouse) - presná diagnostika zakrivenia chrbtice a určenie mobility jednotlivých segmentov
  • diagnostika chodidla Press-cam V5,  pomocou ktorého možno prevádzať statickú, dynamickú a posturologickú analýzu chodidla
  • diagnostika chôdze a behu

Diagnostika Vigeo Prievidza

  • Beck Check - diagnostika svalovej sily a dysbalancie
  • posturálna diagnostika
  • funkčná diagnostika

Na diagnostiku využívame moderné prístroje, ktoré spresňujú meranie a zlepšujú vysvetlenie pre klienta. Komplexná diagnostika nám výrazne pomáha k individuálnemu nastaveniu pohybovej terapie alebo tréningu.

Čo Vás ešte čaká počas prvej diagnostiky?

Lekár Vám zanalyzuje celý pohybový aparát s dôrazom na odhalenie príčiny problému alebo predispozície možných budúcich zdravotných obmedzení. Vyšetrenie obsahuje analýzu držania tela, analýza chodidiel v stoji alebo pri chôdzi, určuje sa svalová nerovnováha. Diagnostikujeme presné zakrivenia chrbtice prostredníctvom spinálnej myši (spinal mouse). Vyhodnotíme rozloženie hmotnosti tela v stoji s dôrazom na chodidlá.

Využívame znalosti o tzv.funkčných svalových reťazcoch, ktoré prenášajú bolesť na vzdialenejšie miesta od príčiny, poškodenia. Bežné pohybové úkony človeka sú už zaužívané dynamické stereotypy. Keď má človek pevne fixovaný pohybový stereotyp, je naozaj ťažké ho prebudovať. Tieto stereotypy môžu byť samozrejme aj nesprávne a zdraviu a pohybu škodlivé. Preto je niekedy najdôležitejšie preprogramovanie určitých zaužívaných pohybov a návykov.

Aby zmena bola pre človeka a jeho zdravie prospešná, buduje sa na vyváženom „teréne“ – svalovej rovnováhe. Do diagnostiky nášho ortopéda patrí aj stanovenie svalovej sily a následne určenie svalovej nerovnováhy - dysbalancie. Na pohyb bez bolesti je potrebná telesná rovnováha.

Na diagnostiku využívame moderné prístroje, ktoré spresňujú meranie a zlepšujú vysvetlenie pre klienta. Komplexná diagnostika nám výrazne pomáha k individuálnemu nastaveniu pohybovej terapie alebo tréningu.